Σκεύος GT 902

 

 

 

Σκεύος Αλουμινίου GT 902 με Καπάκι 2380 cc


Χαρακτηριστικά

Σκεύος

Τεμ./Πακέτο: 50

Τεμ./Κιβώτιο:

500

Διάσταση σε mm: 316x216x43
Χωριτικότητα: 2380cc

Καπάκι

Τεμ./Πακέτο: 50

Τεμ./Κιβώτιο:

500

Διάσταση σε mm: 207x307
*Το καπάκι διατίθεται και ξεχωριστά